kamera

Bežični alarmni sistemi

Najpopularniji sistem zaštite,

Ovaj sistem zaštite podrazumeva:

Bežični alarmni sistemi su pouzdani poput žičanih, pružaju potpuno nov nivo informativnog sadržaja krajnjem korisniku i fleksibilnost u poslu instalateru, a rade pod velikim opterećenjima (frekvencija 868MHz, dvosmerna komunikacija, radni raspon do 2.000 metara udaljenosti na otvorenom prostoru) uz istovremenu štedljivost (trajanje baterije detektora je do 7 godina) i veličinu (može biti najviše do 100 spojenih uređaja na jednom “hub” uređaju).

kamera