kamera kamera

Kontrole pristupa

Ovaj sistem zaštite podrazumeva:

Nudimo Vam čitače kartica, kartice za kontrolu pristupa,kao i štampanje kartica za kontrolu pristupa sa određenim motivima, softver za evidenciju radnog vremena vrhunskog kvaliteta.

kamera