kamera

Hotelski sistemi

Najpopularniji hotelski sistemi evropskih proizvođača,

Automatizacija hotelskih soba:

Ovi sistemi pomažu štednji električne energije hotela, olakšavaju pristup vašim klijentima.

kamera kamera