kamera

Detektori i senzori

Najpopularniji sistem zaštite,

Ovaj sistem zaštite podrazumeva:

Senzori i detektori su uređaji koji otkrivaju upad. Najčešće korišćeni senzori: pasivni infracrveni detektori (PIR) nude pristupačnu i efikasnu funkcionalnost; mikrotalasni detektori; infracrvene barijere detektuju prisutnost provalnika emitovanjem infracrvenih snopova, gde ti snopovi mogu biti prekinuti; detektori loma stakla; dimni, toplotni i detektori ugljen-monoksida; vibracioni detektori

kamera