kamera

DVR

Ovaj sistem zaštite podrazumeva:

DVR takođe možete povezati na mrežu i internet što Vam omogućava da snimcima pristupate i sa udaljene lokacije putem računara ili mobilnog telefona.

kamera