kamera

Kontrola radnog vremena

Ovaj sistem zaštite podrazumeva:

Namenjen evidenciji radnog vremena zaposlenih po različitim vrstama radnih događaja, ima sledeće funkcije: Evidencija podataka sa kompjutera, mobilnog telefona i čitača kartica, Slanje i odobravanje zahteva za odsustvom, Kalendarski pregledi događaja i uvid u trenutno stanje zaposlenih Definisanje smena, mesta troškova, odeljenja i organizacionih jedinica, Uvid u stanje viškova i manjkova radnog vremena po zaposlenim, Mogućnost povezivanja sa modulom za obračun zarada Izrada izveštaja o prisustvu i odsustvima.

kamera