kamera

Daljinsko upravljanje

Ovaj sistem zaštite podrazumeva:

Alarmni sistem je zaštitni sistem protiv provala, krađa i obijanja stanova, kuća, poslovnih prostorija, lokala i sl. U kompletu se nalazi alarm sa tastaturom, senzorom koji detektuje pokret, ispravljač za napajanje, dva para senzora otvaranja, daljinski upravljač. U slučaju aktivacije, alarm se oglašava snažnom sirenom. Ekonomično rešenje zaštite imovine.

kamera