kamera

Računarske mreže

Ovaj sistem zaštite podrazumeva:

Računarske mreže, vraćanje izgubljenih podataka, umrežavanje objekata, postavljanje monitorinog centra, server soba, održavanje računara, kontrola pristupa sa pretećim softverom za obračun radnog vremena i evidenciju zaposlenih, IP video nadzor, prodaja opreme, sistema tehničke zaštite, servis, održavanje, ugradnja na celoj teritoriji Srbije, garancija za opremu i izvedene radove 24 meseca sa mogućnošću sklapanja ugovora o održavanju po isteku garantnog roka.

kamera